lunes, enero 16, 2012

CURS EUROPEU SUPERIOR DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS


Presentació
Aquest curs permet als participants ser capaços de reconèixer i avaluar els factors que condicionen el perill d'incendi.   
Permetent estimar els possibles efectes d'un sinistre i definir l'adaptació, en forma correcta, de les mesures tècniques de prevenció i Protecció als diferents riscos.

Tot això garantint la posada al dia en els temes essencials relacionats amb la legislació, els Asseguradors i els diferents organismes de protecció contra incendis.

Els alumnes que realitzin el curs Superior i compleixin els requisits per obtenir el Diploma Cepreven, podran optar a l'obtenció del Diploma Europeu realitzant el corresponent examen CFPA (Confederació Europea d'Associacions de Protecció contra Incendis)   

CEPREVEN (Associació d'Investigació per a la Seguretat Vides i Béns), és la representació espanyola de la CFPA (Confederació Europea d'Associacions de protecció contra incendis), l'objectiu principal és la Formació de personal tècnic d'acord amb les normes establertes a nivell Europeu, i es compromet a mantenir la qualitat dels cursos i exàmens amb l'objectiu que els nivells siguin similars en tots els Països ja que els Diplomes i certificats siguin equivalents.

Destinataris
• Enginyers i Enginyers Tècnics
• Graduats i Graus en Prevenció i Seguretat Integral
• Personal d'administracions que incorpori polítiques de seguretat contra incendis.
• Tècnics d'oficines de projectes i enginyeria.
• Caps de serveis d'extinció d'incendis (oficials i privats).

Titulació
Diploma Cepreven.
Diplomat Europeu CFPA en Seguretat Contra Incendis.

Documentació
Textos específics de cada tema i publicacions relacionades, així com els textos legals.

Dates
Inici:  Fase I del 20 al 24 de Febrer de 2012.
         Fase II  del 12 al 16 de Març de 2012.

Horaris
Fase I: 33 hores en sessions al matí de 9.00h a 1400h y de 16.00h a 18.00h de dilluns a dijous i de 9.00h a 14.00h el divendres.
Fase II: 37 hores en sessions al matí de 9h00 a 14h00 y de 15h30 a 18h30 de dilluns a dijous i de 9h00 a 14h00 el divendres.

Direcció i Coordinació
Escola de Prevenció i Seguretat Integral(EPSI) i CEPREVEN

Docents
Professorat expert integrat en l’Equip Tècnic de CEPREVEN, complementat per un equip de Professors - Col•laboradors.

Duració
70 hores

Programa del Curs:

Introducció  
-La Seguretat contra Incendis a Espanya:
-Evolució
    -Estructures Europees

Construcció   
-Disseny d’edificis
-Compartimentació
-Vies de evacuació
-Protecció passiva

Disseny, Control y Manteniment   
-Disseny y Control :
    -Instal•lacions de Detecció
    -Extinció i Medis Mòbils
    -Evacuació de Fums y Calor
-Abastament d’Aigua contra Incendis
-Instal•lacions fixes de extinció
-Manteniment de Instal•lacions de Seguretat contra Incendis

Disposicions Reguladores   
-Reglament
-Codi Tècnic
-Altres disposicions reguladores

Prevenció y planificació operativa
-Planes de Emergència
-Organització y Actuació  serveis Públics
-Gestió de Riscos
-Comportament humà

Aplicació de coneixements
-Avaluació del Risc d’Incendi
-Investigació de Sinistres Històrics.

Casos Pràctics

Lloc de realització:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
(EPSI) Campus UAB
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès

Informació Inscripció:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Telèfon: 93 5817042  / Fax: 93 5817471
E-mail: epsi@uab.cat /
Web: http://www.seguretatintegral.org

No hay comentarios: