lunes, enero 16, 2012

CURS EUROPEU SUPERIOR DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS


Presentació
Aquest curs permet als participants ser capaços de reconèixer i avaluar els factors que condicionen el perill d'incendi.   
Permetent estimar els possibles efectes d'un sinistre i definir l'adaptació, en forma correcta, de les mesures tècniques de prevenció i Protecció als diferents riscos.

Tot això garantint la posada al dia en els temes essencials relacionats amb la legislació, els Asseguradors i els diferents organismes de protecció contra incendis.

Els alumnes que realitzin el curs Superior i compleixin els requisits per obtenir el Diploma Cepreven, podran optar a l'obtenció del Diploma Europeu realitzant el corresponent examen CFPA (Confederació Europea d'Associacions de Protecció contra Incendis)   

CEPREVEN (Associació d'Investigació per a la Seguretat Vides i Béns), és la representació espanyola de la CFPA (Confederació Europea d'Associacions de protecció contra incendis), l'objectiu principal és la Formació de personal tècnic d'acord amb les normes establertes a nivell Europeu, i es compromet a mantenir la qualitat dels cursos i exàmens amb l'objectiu que els nivells siguin similars en tots els Països ja que els Diplomes i certificats siguin equivalents.

Destinataris
• Enginyers i Enginyers Tècnics
• Graduats i Graus en Prevenció i Seguretat Integral
• Personal d'administracions que incorpori polítiques de seguretat contra incendis.
• Tècnics d'oficines de projectes i enginyeria.
• Caps de serveis d'extinció d'incendis (oficials i privats).

Titulació
Diploma Cepreven.
Diplomat Europeu CFPA en Seguretat Contra Incendis.

Documentació
Textos específics de cada tema i publicacions relacionades, així com els textos legals.

Dates
Inici:  Fase I del 20 al 24 de Febrer de 2012.
         Fase II  del 12 al 16 de Març de 2012.

Horaris
Fase I: 33 hores en sessions al matí de 9.00h a 1400h y de 16.00h a 18.00h de dilluns a dijous i de 9.00h a 14.00h el divendres.
Fase II: 37 hores en sessions al matí de 9h00 a 14h00 y de 15h30 a 18h30 de dilluns a dijous i de 9h00 a 14h00 el divendres.

Direcció i Coordinació
Escola de Prevenció i Seguretat Integral(EPSI) i CEPREVEN

Docents
Professorat expert integrat en l’Equip Tècnic de CEPREVEN, complementat per un equip de Professors - Col•laboradors.

Duració
70 hores

Programa del Curs:

Introducció  
-La Seguretat contra Incendis a Espanya:
-Evolució
    -Estructures Europees

Construcció   
-Disseny d’edificis
-Compartimentació
-Vies de evacuació
-Protecció passiva

Disseny, Control y Manteniment   
-Disseny y Control :
    -Instal•lacions de Detecció
    -Extinció i Medis Mòbils
    -Evacuació de Fums y Calor
-Abastament d’Aigua contra Incendis
-Instal•lacions fixes de extinció
-Manteniment de Instal•lacions de Seguretat contra Incendis

Disposicions Reguladores   
-Reglament
-Codi Tècnic
-Altres disposicions reguladores

Prevenció y planificació operativa
-Planes de Emergència
-Organització y Actuació  serveis Públics
-Gestió de Riscos
-Comportament humà

Aplicació de coneixements
-Avaluació del Risc d’Incendi
-Investigació de Sinistres Històrics.

Casos Pràctics

Lloc de realització:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
(EPSI) Campus UAB
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès

Informació Inscripció:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Telèfon: 93 5817042  / Fax: 93 5817471
E-mail: epsi@uab.cat /
Web: http://www.seguretatintegral.org

viernes, enero 13, 2012

Curso Tècniques de comunicació aplicades a la declaració policial

nova edició del curs d'especialització semi presencial Tècniques de comunicació aplicades a la declaració policial i confiant que serà del seu interès, o el de les persones de les seves xarxes de contacte, els hi fem a mans la informació del programa:

CURS D'ESPECIALITZACIÓ:
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ APLICADES A LA INVESTIGACIÓ (DECLARACIÓ POLICIAL)

Presentació
Les declaracions i entrevistes que la policia, i en general els investigadors, practiquen a les víctimes, testimonis i sospitosos de crims, són en general, elements crítics dels processos d'investigació.

En general en l’entorn policial, encara que es coneixen molts mites sobre les tècniques de declaració, hi ha molt pocs estudis sistematitzats sobre aquestes tècniques. Per això, els professionals acostumen a basar-se principalment en la pròpia experiència i en la pràctica per abordar cada nou cas.

Com qualsevol altra habilitat policial, les declaracions i les entrevistes policials requereixen el coneixement i domini de determinades tècniques que van més enllà de la mera pràctica o la intuïció.

En aquest curs es mostraran aquestes tècniques seguint el sistema formatiu de l’Acadèmia Nacional del FBI.

Metodologia 

Aquets curs es realitza en un format semi presencial amb una durada de  45 hores, distribuïdes de la següent forma:

2 hores presencials: Presentació del curs i introducció de conceptes
20 hores Tutoritzades on-line: Mitjançant documentació penjada a la intranet de l’EPSI-UAB i/o entregats en format electrònic en la presentació del curs.
4 hores Pràctiques Formatives: Amb metodologia de Cas
12 hores de Treball d’Anàlisi Personal de material de Treball
4 Hores participació Fòrum
3 hores Pràctiques Avaluatives

Duració:
45 hores

Propera edició:
Del 24 de febrer al 31 de març de 2012

Crèdits:
3 crèdits

Objectiu general

Aquest curs servirà per a dotar als alumnes de competències per a obtenir resultats positius:
• De les entrevistes  i  declaracions  de testimonis i  víctimes.
• Dels interrogatoris de sospitosos.

A través del curs l’alumne coneixerà i practicarà tècniques   per a conduir eficaçment les entrevistes, detectar conductes d’engany i convèncer als sospitosos perquè relatin la veritat.

L’objectiu de cada mòdul:

*Definir el valor i les particularitats tècniques de  la declaració de les víctimes i dels sospitosos en el marc  dels processos d’investigació policial i judicial.
*Ensenyar als alumnes tècniques específiques per a practicar entrevistes i interrogatoris efectius
*Mentalitzar als alumnes de la importància de l’aplicació de la tècnica de l’escolta activa en les entrevistes i declaracions.
*Mentalitzar als alumnes de que l’escolta activa no és un procés natural.
*Analitzar les errades més típiques en les preses de declaració com són:
o La influència de les preguntes sobre les respostes.
o Les distraccions.
o Les avaluacions precipitades.
o Les presses.
o La contaminació de les entrevistes

*Descriure les tècniques d’embut de deducció l’aplicació de la Programació Neurolingüística, i l’entrevista cognitiva.
*Instruir a l’alumne en tècniques de detecció de mentides.
*Instruir a l’alumne en tècniques de conducció d’interrogatoris.

Professorat
Francesc Gómez Macià, Psicòleg
Emili Martínez, Intendent de CME

Requisits
Professionals de la Seguretat Pública

Programa del curs

Mòdul 1 Introducció

Mòdul 2 Legislació

Mòdul 3 Aspectes Teòrics

Tècniques d’entrevista
• L’escolta activa
• Riscos de les entrevistes
• Els mites de les declaracions
• Tècniques específiques d’entrevista i declaració
• T. de l’embut de deducció
• Estructura de la declaració de víctimes i testimonis segons la tècnica de l’embut de deducció
• L’estructura de l’entrevista amb sospitosos segons la tècnica de l’embut de deducció
• La Programació Neurolinguistica
• Aplicació del PNL a les declaracions de testimonis
• Tècniques d’entrevista cognitiva
• Aplicació de l’ÈC a la declaració de testimonis`
• La declaració com a procés de comunicació

Tècniques de detecció de mentides
• Motius per a mentir
• Tipus de mentides
• Classificacions dels mentiders segons el DSM IV
• La conducta no verbal en el procés de l’engany
• La conducta verbal en el procés de l’engany
• Aplicació de tècniques especifiques  per a la detecció de conductes d’engany durant la conducció de les entrevistes amb sospitosos

La confessió
• Factors que justifiquen la confessió
• Fases i regles bàsiques de conducció d’interrogatoris

Contingut Pràctic 
• Anàlisi de casos plantejats en suport videogràfic i documental


Informació i Inscripció:
Escola  de Prevenció i Seguretat Integral
Telèfon: 93 5817042  / Fax: 93 5817471
E-mail: uab.epsi@gmail.com
Web: http://www.seguretatintegral.org/
 

jueves, enero 12, 2012

Atlas of Legal Medicine

Atlas of Legal Medicine

Hofmann, Eduard.

Libro de 1898 que está considerado una referencia de las ciencias forenses. Incluye ilustraciones y fotografías de lesiones producidas por arma de fuego o ahorcamiento.

http://www.archive.org/details/atlasoflegalmedi00hofmiala